Kommunikationsrådgivning - Har du styr på, hvad du siger?

Kommunikationsrådgivning

Q-munikation ApS v. Claus Quiding yder kommunikationsrådgivning til virksomheder, foreninger, organisationer, politikere og offentlige instanser. Siden 2005 har journalist og kommunikationsrådgiver Claus Quiding løst komplicerede kommunikationsopgaver inden for primært fødevareindustrien og landbruget, men også for virksomheder inden for gastronomi, detail, kultur, undervisning industri og køkkenproduktion. Claus Quiding har siden 2006 været tilknyttet Københavns Universitet som ekstern underviser på Institut for Fødevarer - og Ressourceøkonomi. 

Kontakt Claus Quiding på telefon: 20 96 76 69 for at få løst din næste kommunikationsopgave i forhold til at komme i medierne eller ud af medierne.  


Q-munikation løser følgende opgaver:

• Strategisk kommunikationsrådgivning 

• Politisk kommunikationsrådgivning og kampagnestyring

• Udarbejdelse af kommunikationsstrategier

• Krisekommunikation og kriseberedskaber

• Medierelationer og pressekontakt

• Medietræning

• Intern kommunikation

• Skrivning og udsendelse af pressemeddelelser

• Journalistiske artikler

• Undervisning og kursusledelse i Pr og kommunikation

• Oplægsholder om landbrugets rolle i de danske medier

• Produktion af profilmagasiner og lokale erhvervsmagasiner. Se eksempler ved at klikke her: Magasiner fra Q-munikation